voor de ontwikkeling van aantrekkelijke plekken

Expertises
PRAKTIJK VOOR PROFESSIONALS, STADMAKERS EN STEDELINGEN

   

Zet in op aantrekkelijke plekken, gebieden, wijken en steden, waar nieuwe, maar ook bestaande gebruikers zich thuis voelen.

    Maakt gebruik van de betekenis van een plek, zoekt naar het juiste verhaal en positioneert haar op verschillende schaalniveaus.

    Werkt altijd in de context van maatschappelijke opgaven en stedelijke vraagstukken en zoekt zo naar een gezonde balans tussen levendige plekken en leefbare plekken.

    Ontwikkelt gebiedsprogramma’s, gebiedsconcepten, citybranding, placebranding, placemaking en zet leisure als strategisch middel in om plekken en mensen in beweging te brengen.

    Werkt niet alleen als adviesbureau dat met een oplossing komt, maar helpt mensen hun vraag te ontrafelen om zo samen tot beweging en een oplossing te komen.

    Draagt met haar opdrachtgevers en eindgebruikers bij aan duurzame aantrekkelijke plekken in steden.

Dafne Foet: ‘Het zijn de mensen die de plek maken. Mensen met dromen en verlangens. Zij die er leven weten hoe deze er uit moet zien. Het is een uitdagende opgave dit met elkaar te vinden en te realiseren.’


Oprichter Dafne Foet verbindt jarenlange ervaring in de ontwikkeling van plekken met het vermogen om als gangmaker mensen en groepen in beweging te brengen. De stad maak je tenslotte samen.

    Dafne studeerde Leisure Studies en begon met het ontwikkelen van aantrekkelijke plekken voor toeristen. De afgelopen 20 jaar heeft zij in verschillende rollen bijgedragen aan het prettiger maken van plekken om te leven. Altijd vanuit een duurzame en menselijke blik en steeds meer met haar kennis en ervaring van de stad. Zij deed dat zowel aan de voorkant van het ontwikkelproces, alsook in concrete projectuitvoering, met ervaring in de rollen van: conceptontwikkelaar; strategisch beleidsadviseur; projectleider; uitvoerder van programma’s; accountmanager; organisator van gebiedscoalities; facilitator van processen en zowel als opdrachtgever (vanuit de gemeente) als opdrachtnemer (adviseur) voor overheden, corporaties en marktpartijen, zoals ontwikkelaars en ontwikkelden bouwers.

Dafne Foet is gericht op kansen, inspireren en ontplooien en houdt van transformatie van plekken en de mensen die er aan werken. Zij weet informatie, kennis, mensen en plekken te verbinden aan de context en zoek daarbij altijd naar rollen en hoe iemand echt verschil kan maken in de stad. Door dit te bezien vanuit de verschillende lagen van de stad kunnen plekken een bredere betekenis krijgen.

Zie ook LinkedIn

 
 

Nieuwsgierig geworden? Bel, email of maak een afspraak om een kop koffie te drinken, ergens in de stad.

 

BewarenBewaren